1396/06/07 12:07

پنل خورشیدی

 وجود یک پنل خورشیدی چه از لحاظ کاربردی و چه از لحاظ مزیت قابل بررسی است چون یک پنل خورشیدی می تواند وسیله ای باشد که بازدهی بالای برق را از آن درخواست کرد. پنل خورشیدی هیچ آلاینده صوتی ندارد، پنل خورشیدی باعث صرفه جویی در هزینه های انرژی می شود، پنل خورشیدی نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد، پنل خورشیدی وسیله ای است که می تواند در موارد گوناگون تولید برق کند چه در صنعت، کشاورزی، شهرک سازی، مراکز تجاری و هر مکانی که نیاز به تولید برق داشته باشد.شاید در آینده ای نزدیک شاهد باشیم که تمام کشورهای جهان بخش عمده ای از سرمایه گذاری خود را بر این بخش عمده ای از سرمایه گذاری خود را بر این بخش قرار دهند تا بتوانند در هزینه های مصرفی خود صرفه جویی کنند. پنل خورشیدی را این گونه می شناسند.